Grijanje, ventilaciju, klima Trateo Ltd.

Toplina iz motora koristi se za zagrijavanje unutrašnjosti vozila dok prolazi kroz tekućinu koja cirkulira u sustavu hlađenja. Svježi zrak koji struji kroz grijač zagrijava se i usmjerava se na kabinu. Kontrola zagrijavanje sve se izvodi pomoću elektroničkih komponenti, a zatim podešavanjem protoka rashladnog pomoću ventilom ili podešavanjem protoka zraka koji je podijeljen u dvije različitih tokova i miješaju zajedno pomoću fiksnog omjera gasa.
Sustav ventilacije i grijanja osigurava ugodnu klimu u unutrašnjosti vozila, uz adekvatnu vidljivost kroz sve prozore i dovoljnu razinu čistoće zraka u kabini, sve neovisno o vanjskoj klimi.